Fotballhallen på Gaalaas forsinket - Dala ser på muligheten for to haller

Forsinkelser fra leverandøren gjør at fotballhallen på Gaalaas ikke står ferdig før godt utpå nyåret. Noe lenger nord i kommunen, på Sveum, ser de nå på mulighetene til å oppføre både fotballhall og flerbrukshall.