Klubben føler at Ringsaker kommune ikke holder det de har lovet og stiller spørsmål ved tildelingspolitikken.

Da Fagerlundhallen sto ferdigstilt i 2006 ble det fra Ringsaker kommune gitt lovnader til Brumunddal Innebandy om at klubben skulle bli prioritert når halltid skulle fordeles. Dette mener klubben at kommunen ikke etterlever lenger og har klaget på utleieplanen.

Må vike

Innebandy må som det framgår av navnet foregå inne, og i denne sporten finnes det ikke alternative arenaer. Derfor finner klubben det kritikkverdig at andre idretter og aktiviteter spiser av halltida i Fagerlundhallen. RB er kjent med at både lokale fotballklubber og en trimgruppe disponerer tid i hallen, aktiviteter som strengt tatt kunne foregått andre steder.

«Vi synes det er meget kritikkverdig at kommunene har valgt å fordele utleieplanen som de har gjort. Innebandy er og blir en innendørs aktivitet og vi har ingen andre muligheter enn å drive innendørs ... At vi må vike plass i Fagerlundhallen for en utendørsidrett er for oss helt uforståelig », skriver leder i Brumunddal IBK Tom Richard Hovde i sin klage til kommunen.

Ni timer i uka

Etter nyttår fikk klubben også beskjed om at noe av treningstida de hadde på høsten nå var overtatt av andre sjøl om innebandyklubben tidlig på høsten hadde sendt over terminlister til kommunen med kamper berammet på det aktuelle tidspunktet. Denne innskrenkingen gjør at klubben nå kun disponerer ni timer i uka i en hall de opprinnelig var lovet en viss forkjørsrett. Med lag i 1. divisjon og en medlemsmasse på ca. 175 medlemmer leker da Brumunddal Innebandy «stol-leken» i et rom uten stoler.

Frykter frafall

– Vi uttalte før sesongen at vi skulle satse på yngres igjen, men det er vanskelig når vi ikke har noen hall å spille i. Vi har allerede hørt fra noen foreldre at de trekker sine barn ut av klubben hvis det ikke blir bedring innen to uker, sier herrelagets trener Daniel Halvorsen som også kan fortelle at hjemmekampene i stor grad må avvikles i treningstida til de respektive lagene.

Dermed vil det i enkelte uker ikke bli treninger.

«Vil vil gjøre oppmerksom på at konsekvensen av den reduserte halltiden til Brumunddal IBK vil gå direkte utover yngres avdeling» står det videre å lese i klagen fra Brumunddal IBK.

Svarer over helga

RB-sporten var torsdag i kontakt med Ringsaker kommune, men ingen med kjennskap til saken i Kultur og fritid, som dette sorterer under, var tilgjengelig for kommentar.

Kommunen tar opp tråden over helga.