Moelven ønsker å oppgradere Idrettsparken for 25 millioner

Moelven IL har nå bestemt seg for at de ønsker å oppgradere Idrettsparken og har begynt på se på om dette lar seg gjennomføre. Prisestimat på oppgraderingen er på 20-25 millioner.