Gå til sidens hovedinnhold

Står vi foran et historisk feilgrep, er vi i ferd med å fjerne viktige grunnpilarer i bygdene våre?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utvalget for oppvekst har besøkt seks skoler, møtt foreldre, elever, lærere, FAU-ere; bygdefolk som med stort engasjement og pågangsmot kjemper for de verdiene de tror på. Skolen er for mange bygdas naturlige samlingspunkt, selve limet i bygda. De har et håp om å beholde de skolene og miljøene de har valgt å flytte til og vært med på å utvikle. Faller skolen bort, mister bygda attraktivitet. Det er dessverre en realitet at jo mer det investeres og satses i byene, jo mindre attraktive blir bygdene. Vi må våkne før det er for sent. Sammen må vi arbeide for å gjøre lokalsamfunnene attraktive gjennom utvikling, – gode arbeidsplasser og opplevelser. Varierte kompetansemiljøer i bygdene er viktige og nødvendig for både bygdas og barnas utvikling, – og for kommunen vår.

Et godt oppvekstmiljø krever skoler. Flere forskere hevder at det er ren ønsketenkning å tro at større skoler fører til bedre resultater. Men at det er realøkonomisk effektivitet som rår. Det er lite grunnlag for påstander som at små skoler ikke er faglig på høyde med de større skolene. De reelle samfunnsmessige kostnadene med skolenedlegging regnes heller ikke med. Sannheten er at lokalsamfunnet tappes for sosial kapital slik at færre ønsker å flytte dit, alderssammensetning går den gale verden, nettverk som idrettslag, teaterlag kor og klubber går i oppløsning. Resultatet er færre prosjekter og dugnader; mindre fellesskap. – et fattigere lokalsamfunn.

Endringsprosesser er viktig. Vi må være framtidsrettet. Det betyr ikke å legge ned skoler, men å beholde og tiltrekke kompetanse og utvikle nye næringer. Vi lever i en digital verden, koronakrisene har vist oss verdien av hjemmekontor og ikke minst utvikling av samarbeidet på tvers av skolene. Vi kan med innsatsvilje bli sentrale der vi bor. Våre politikere sitter med et stort ansvar her.

SP vil ikke akseptere de foreslåtte skolenedleggelsene i nordre Ringsaker. En av de fire skolene som ønskes nedlagt brukes i dag som et eksempel for andre skoler. Lismarka kan vise til gode resultater og ble valgt ut til «bonusskole» av Forskning og utdanningsdepartementet i samarbeid med Læringssenteret, for systematisk utviklingsarbeid, og forsøk som har bidratt til å øke utviklingen i skolen. Skolen mottar i dag besøk av skoleledere og lærere fra andre deler av landet. Kanskje kan Ringsaker kommune og Lismarka skole utvikle noe utover egen kommune? I næringslivet legger man sjelden ned en suksessbedrift, men bruker den som eksempel for andre.

Vi bor, arbeider og driver et aktivt næringsliv i Ringsaker. Vi er stolte av kommunen vår, men vi er helt uenig med vår ordfører som mener at utvikling skal prioriteres langs E6; i Brumunddal, Moelv og Furnes. Kommunen må arbeide for å skapa verdier i bred forstand, ikke bare i byene. Vi må satse på en strategi for bærekraftig samfunnsutvikling. Skal vi utvikle noe nytt, er det viktig med arenaer der folk med ulike interesser kan møtes. Vi må slutte å tro at kommunen blir bedre når vi neglisjerer bygdene våre for å skape byer.

I dag er vi vitne til nedbygging og flytting av omsorgsplasser og nedleggelser av skoler. Vegen til og fra, -mellom bygd og by, er like lang. Hva om kommunen ledet strømmen fra byene til bygda? SP ønsker en aktiv distriktspolitikk, som stimulere til tilflytting, skaper utvikling og verdier i alle deler av kommunen. Vi ønsker å spre optimisme og trygghet, utvikle selvstendige, likeverdige lokalsamfunn og gode servicetilbud nært folk i både bygd og by. Vi har sett oss lei på kommunens ensidige satsing. Vi lever i landets nest største landbrukskommune og burde være stolt av det. Nå er vi vitne til en sentralisering uten sidestykke. Så langt i år har vi kjempet for å beholde fastlegene på Tingnes, Sundheimen og sykehjemsplasser på Nes. Nå står kampen om å redde skolene i Nordre Ringsaker. Vi må finne andre måter å spare penger på.