Omtrent 92 % av kraftproduksjonen i Norge eies av det norske folk – gjennom kommuner, fylker og stat. Det eneste riktige er dermed at vår felles eide strøm selges til befolkningen til selvkost pris.

I stedet bruker staten skattebetalernes penger på å bestikke markedskreftene på kraftbørsene og i kraftselskapene, og i EU, gjennom overprising og strømstøtte – for at det norske folket skal få tilgang på strømmen som er et selveid velferdsgode.

Dette kan ikke være annet enn en form for bedrageri?