Én av fire kontrollerte tunge kjøretøy fikk kjøreforbud første halvår: - Det er mye å ta tak i

I løpet av første halvår har Statens vegvesen kontrollert 3.700 tunge biler i Hedmark. 936 av disse har fått kjøreforbud for å være trafikkfarlige