Statens vegvesens nye kontrollstasjon: - Noen gleder seg til å komme hit. Andre kan grue seg

Mer effektive kontroller er målet når Statens vegvesen tar i bruk Ånestad kontrollstasjon ved nye riksveg 3/25 i Løten.