Naboer på Stavsberg er kritiske til utbygging

Boligprosjektet Stavsberg DA møter motstand fra naboer om bygging av blokk der det i dag ligger møbelbutikk.