SV foreslår å øke bilavgiftene ytterligere utover regjeringens foreslåtte økning på 5,5 milliarder fra nyttår, sammenlignet med 2022-nivå. Den pågående budrunden mellom regjeringspartiene og SV om hvem som kan øke bilavgiftene mest er alvorlig for norske forbrukere og elendig fordelingspolitikk.

Regjeringspartienes budsjettpartner SV fikk ros for å fjerne den foreslåtte vektavgiften på elbiler når de la fram sitt alternative statsbudsjett fredag. KNA er heller ikke tilhengere av sjokkavgifter til bilistene, som den foreslåtte vektavgiften på elbiler, og er derfor glade for at SV tar kampen for å fjerne den. Det KNA ikke er fornøyde med er at SV sender regningen tilbake til bilistene.

I SVs budsjett ligger det flere saftige avgiftsøkninger til norske bilister. SV foreslår å øke CO₂-avgiften med 50 % fra 2022-nivå. I tillegg foreslår de å øke vegbruksavgiften på diesel med 1 krone literen og bensin med 25 øre literen i forhold til regjeringens forslag, og de er ikke ferdige der. SV øker også CO₂-komponenten på varebiler klasse 2 med 50 %, og øker engangsavgiften på hybridbiler. Videre ønsker SV å beholde regjeringens elbil-moms. Dersom SVs budsjett blir vedtatt vil bilistene få enda mer en regjeringens foreslåtte 5,5 milliarder i ekstra skatte- og avgiftsregning sammenlignet med inneværende år. På toppen av dette anslår staten å dra inn opp mot 3 milliarder ekstra i bompenger neste år.

Når regjeringspartiene la fram sitt forslag til statsbudsjett la de inn kraftige skjerpelser i både kjøps- og bruksavgiftene for norske bilister. SV, partiet for omfordeling og utjevning av forskjeller vil, på toppen av skyhøye drivstoffpriser, gi norske husholdninger en milliardregning bare i bilavgifter fra nyttår. Dette kommer på toppen av kraftige bompengeøkninger og økte rentekostnader.

Det virker som det er en mangel på virkelighetsforståelse blant norske politikere, når man ser det store gapet mellom liv og lære i avgiftspolitikken. Mens regjeringen lovet å holde skattetrykket for norske husholdninger uendret, måtte finansdepartementet innrømme at skatte- og avgiftstrykket øker dersom man regner med bilavgiftene.

De store prisøkningene på bensin- og dieselprisene har gjort store innhogg i norske husholdningsbudsjetter. Dersom stortinget skulle vedta SVs forslag om å øke avgiftene knyttet til både kjøp og bruk av bil i den skalaen de foreslår, er det en situasjon vanlige bilister med vanlige biler, vanlige inntekter og uvanlig høye utgifter ikke kan leve med.