Gå til sidens hovedinnhold

Stopp underernæring av eldre på sykehjem!  

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hjerterått. Skammelig.

Dette er ord som er brukt under et hett tema som nå i det siste er dukket opp i mediene. Og de lite flatterende begrep er brukt om det faktum at langt flere enn forventet dør av underernæring enn av det fryktede koronaviruset på våre sykehjem. Seks av ti beboere dør av underernæring.

Vårt nye eldreombud Bente Lund Jacobsen er ikke snauere enn hun står for denne uttalelsen: kommunene svikter de eldre.

Det begynner nå å slite på tilliten til våre politikere. For det er ingen tvil om hvor ansvaret ligger. Det viser seg ellers at det er stor forskjell på de enkelte kommuner hvorvidt de etterlever påbud som blir gitt.

Det sier litt om forholdene når erfarne sykepleiere ikke orker å stå i jobben når de er vitne til utviklingen. En slik beretning fikk vi nylig i et TV-program av emnet. Opprørende og skremmende ærlig fortalte hun sin historie.

Og hvorfor oppstår underernæring?

Her spiller mange elementer inn, mest av alt ser det ut til å være ensomhet og alenetilværelse under måltidet. Dermed blir det snakk om flere «varme hender» som igjen betyr flere ansatte og dermed igjen gir økte utgifter. Det handler rett og slett om penger.

Da kommunene for et par år siden ble gått etter i sømmene for å få vite om de praktiserte en helsemessig kartlegging de er pålagt å gjøre med visse fastsatte mellomrom, ble det gitt svært vage svar. Ringsaker kommune kom ikke spesielt godt unna i denne undersøkelsen, men lovte bedringer. Og Ringsaker var så visst ikke alene. Mange beboere på sykehjem rundt omkring i landet, sa de var helt ukjente med slike undersøkelser.

Noen kommuner er flinkere enn andre. Det viser seg å gjelde på alle områder for eldreomsorg. At noen gjør mer enn absolutt pålagte oppgaver, er likevel en sjeldenhet. Det vakte derfor oppmerksomhet da en kommune, uten lovpålagt påbud, gikk til det omfattende skritt og oppsøkte alle personer i kommunen over 80 år. Hensikten var å kartlegge helsetilstanden. Slik står det respekt av!

En slik kartlegging er i lovs form pålagt sykehjem. Først ved innleggelse, siden med visse definerte mellomrom. På dette feltet viser det seg mange kommuner har svin på skog og oppfyller rett og slett ikke lovpålagte plikter. Blant annet sier dette påbudet at pasienter skal veies hver måned. Mange kommuner loggfører ikke målingene. Det rapporteres også kommuner som ikke tar målingene på alvor.

Underernæringen eskalerer. Mens underernærte på sykehjem i 2016 utgjorde 36 prosent, var det i 2020 steget til 44.4 prosent.

Et aspekt er også situasjonen for de ansatte. De gjør en fantastisk jobb ut fra rådende situasjon. De fortjener langt bedre arbeidsforhold. Det er i høy grad belastende å arbeide under kontinuerlig press. All ære til staben!

I tillegg til økt bemanning og hjelp under måltidene, bør også søkelyset settes på presentasjonen av maten. Her er variasjonene store fra sykehjem til sykehjem. Noen er flinkere enn andre, og det blir lagt merke til.

Det skjer mye som viser økende mangel på respekt for den eldre garde. Er det slik vi ønsker å ha det i vårt velstandssamfunn?