Torsdag 11. juni kunne vi i Ringsaker Blad lese om de nye ruteplanene for Innlandstrafikk fra 1. juli. Den ruta som er av størst interesse for undertegnede, er forbindelsen til Brumunddal, Hamar og Gjøvik, altså Gjøvik-Elverum-ruta. Det legges nå opp til at denne bussen ikke lenger vil gå innom Moelv skysstasjon, men ha nærmeste holdeplass ved Shell ved E6! De som har lagt denne planen kan ikke ha hatt nevneverdig bakkekontakt og ei heller tatt behørig hensyn til brukere til og fra Moelv. En snakker så fint om at folk (i normale tider!) bør reise kollektiv. Vel: Noen av oss gjør det støtt fordi vi ikke har bil. Vi er mange uten bil, mange eldre, som benytter nevnte bussrute. Men det blir nå lagt kraftige hindringer i vegen for dette. Det er faktisk om lag 2 km fra Moelv sentrum og ut til påtenkt holdeplass ved E6. Er det meningen at vi skal gå den biten? Urealistisk for mange. Eller ta taxi? Ekstra kostnad og urealistisk for mange. Eller få noen til å svippe seg ut til bussen? Heller ikke en opplagt løsning. Det blir med andre ord urealistisk for mange å benytte denne bussruta heretter. Nå kan en jo fra Moelv ta toget til Brumunddal og Hamar. Men ikke til Gjøvik! Korrespondansen til Gjøvik blir nå SVÆRT krøkkete!

La meg konkretisere virkningen av de nye planene gjennom eksempler på priser og korrespondanse. Selv bor jeg på Fossenfeltet i Moelv. Om jeg skal besøke min venninne i Hamar, har det til nå vært svært grei korrespondanse med buss. Jeg har kunnet ta ringbussen (fra Næroset) og ha grei overgang til Hamarbussen og videre med ringbuss i Hamar. Det hele på overgangsbillett til kroner 41 en veg,- kroner 82 tur/retur. En svært gunstig pris! Når min yngre venninne har besøkt meg, har korrespondansen vært like bra. Med Innlandskort har hun betalt overgangsbillett for voksen kroner 49 en veg, kroner 98 tur/retur Hamar.

Den planlagte ruten, som dropper å kjøre innom Moelv, vil for det første gjøre det urealistisk for henne å bruke buss fra Hamar: Da måtte hun eventuelt ta taxi fra E6 til Fjelstadvegen,- en kostnad på trolig kroner 200–250 en veg. Hun må da satse på toget. Men først ringbuss til skysstasjonen i Hamar kroner 24 en veg. Togpris for voksen en veg er kroner 98. Togankomsttid i Moelv klaffer dårlig med Næroset-ringbuss. Hun er da henvist til taxi (ettersom jeg fortsatt er bilfri!). En avstand på ca. 2,3 km og en kostnad på ca. 150 kroner en veg. da vil regnestykket bli som følger: Ringbuss i Hamar kroner (24 x 2) + tog tur/retur Moelv kroner (98 x 2) + taxi tur/retur Fossenfeltet kroner (150 x 2) = kroner 587. Min venninne har av og til med sin mor, som også reiser på voksenbillett. For to personer ville det bli ytterligere kroner (24 x 2) + (98 x 2). Og summen ville bli kroner 826 om jeg har regnet rett. Det sier seg selv at dette blir en formidabel barriere, spesielt for personer som ikke er av de særlig bemidlede. Det blir rett og slett umulig!

Jeg tviler på om Innlandstrafikk har innsett hvilke konsekvenser de nye planene vil ha. De har trolig heller ikke innsett at også Moelv er en by. Og at det er uhørt at ikke alle byer langs nevnte trase bør stilles likt med hensyn til betjening. En ting er at ekspressbusser ikke går innom her. Men her dreier det seg om en lokalbuss!

Også i denne saken vil jeg hevde at det ikke er noen skam å snu. Snarere vil det være en skam for trafikkselskapet om de ikke snur i denne saken. Dette er et hjertesukk fra grasrota. Håpet er at flere kunne støtte det og at Innlandstrafikk dermed kunne få den nødvendige hjelp til den bakkekontakt jeg etterlyser, slik at bussrutene fortsatt blir brukervennlige nettopp for oss bilfrie og ikke minst oss eldre!