Største krisen på mange tiår for Skibladner – trenger krisehjelp

Bjørn Blichfeldt i Oplandske Dampskibsselskap AS ber kommunene rundt Mjøsa om krisehjelp.