Fra 2019 til 2021 sank antall medlemmer i norsk idrett med 156.000, viser tall fra Norges Idrettsforbund. Andelen som oppgir at de har gjort en form for frivillig arbeid har falt fra 63 til 55 prosent i samme periode, ifølge organisasjonen Frivillig Norge. Heldigvis er det lyspunkter og i 2021 stoppet frafallet av medlemmer i idrettslag opp. SpareBank 1 Østlandet stiller nå 10 millioner kroner til rådighet for å få små og store tilbake på fritidsarenaene.

– Vi ønsker å bidra til økt aktivitet og realisering av prosjekter slik at både små og store utøvere og frivillige vender tilbake. Derfor lanserer vi tiltaket «Alle Henda» og håper at alle lokale klubber, lag og foreninger nå søker om midler, sier Eva Kristin Myhre, regionbanksjef Ringsaker og Oppland i SpareBank 1 Østlandet.

Gjennom tiltaket «Alle Henda» skal banken i høst nemlig dele ut totalt ti millioner kroner til klubber, lag og foreninger i Innlandet, Oslo og Akershus.

– Nå gjelder det å få alle som har falt fra under pandemien tilbake, både utøvere og frivillige. Da er det viktig å sikre aktivitet og at alle får mulighet til å delta. Her gjør lokale lag og foreninger en fantastisk jobb. Som lokalbank heier vi på dette og vi håper at «Alle Henda» blir et positivt bidrag i arbeidet, sier banksjefen.

For å søke om gavemidler oppretter du en Spleis på spleis.no/allehenda. Søknadsperiode er 1. september til 30. november 2022. En jury vil velge ut hvilke organisasjoner og formål som får tildelt midler.

Pengene skal gå til et nyttig formål som gagner barn, unge eller voksne. Lag, foreninger og organisasjoner som søker må være tilknyttet et organisasjonsnummer og holde til i Innlandet, Oslo eller gamle Akershus fylke. Politiske og religiøse organisasjoner, samt foreninger og institusjoner finansiert av det offentlige kan ikke søke om midler.

Gjennom søknadsperioden vil banken også trekke ut noen heldige klubber, foreninger og lag som premieres med et ekstra bidrag til tiltaket sitt.