Til politikere og administrasjon i Innlandet fylkeskommune

LO i Hamar og Omegn støtter de streikende kulturarbeiderne i Teater Innlandet, og ber Innlandet fylkeskommune som eier legge press på å komme fram til en løsning i tråd med tidligere løfter.

Siden 22. september har ansatte i Teater innlandet vært i streik. Grunnlaget for streiken er strid om hvordan kulturarbeidernes pensjonsordning skal bli. I 2016 gikk de ansattes organisasjoner med på en endring i pensjonsordningen, med et løfte om at de på sikt skulle få en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn.

Likestillingskampen har kommet langt i Norge på mange områder, men på områdene likelønn og likepensjon har vi fortsatt mye å hente. LO i Hamar og Omegn mener det bør være en selvfølge at bedrifter skal ha pensjonsordninger som er kjønnsnøytrale.

Det siste 1,5 året har vært preget av pandemi, stengte dører og svært redusert kapasitet i Norges kulturtilbud. Teater Innlandet er den største kunstinstitusjonen i Innlandet, og eies av Innlandet fylkeskommune. 25. september åpnet Norge opp igjen. Teatrene skulle vært fylt av forestillinger og et kultursultent publikum. I stedet må kulturarbeiderne streike for en pensjonsordning arbeidstakerne og arbeidsgiverne i utgangspunktet har vært enige om at de skulle få.

LO i Hamar og Omegn mener Innlandet fylkeskommune som eier må ta ansvar for å komme fram til en løsning. Innlandet fylkeskommune bør markere seg som en tydelig stemme for likelønn og likepensjon, og gjøre aktive grep for å bidra til å komme fram til en løsning på konflikten.