«De som sitter nederst ved bordet».

Alf Prøysen levde i Ringsaker for mange, mange tiår siden, men mye av det han skrev da, er like aktuelt den dag i dag. Han skrev om storgårder og husmenn, om hattemakere, konger og griskokker. Han skrev om forskjellene i samfunnet. Heldigvis har mye forandret seg siden oppveksten til Prøysen, men dessverre er det også mye som også er likt.

Vi opplever hver dag at media skriver om kriser, både lokalt og globalt. Kommunen må spare penger. Hvorfor må kommunen spare penger? Jo, fordi de har prioritert feil i så altfor mange år! En kommune ledet av arbeiderpartiet.

Kommunene har primæroppgaver som: barnehage, grunnskole, SFO, spesialundervisning, primærhelsetjenesten, hjemmehjelp og hjemmesykepleie, alders- og sykehjem, helsevern for psykisk utviklingshemmede, sosialhjelp, lokale veger, vann, kloakk og søppel, brann- og feiervesen, forvaltning og planmyndighet, lokalt miljøvern, kirker og kirkegårder, fritidsklubber, kulturskole og folkebibliotek. Her er det ikke nevnt hundepark, paviljong og konserter.

Helsevern for psykisk utviklingshemmede er en primæroppgave for kommunen. Ringsaker vil legge ned Holo for å spare penger. Jeg tror ikke kommunen skjønner hvor viktig Holo er for de som benytter seg av dette tilbudet. Det er her de er sosiale og møter venner, det er her de har sitt nettverk og det er her de fyller dagene med aktiviteter og stimuli. Det er Holo som gir disse medmenneskene våre verdighet og livsglede.

Hvem hever stemmen for de som sitter nederst ved bordet? Hvem snakker husmenn og Jørgen sin sak?

Vi i Fremskrittspartiet blir beskyldt for å være kyniske og kalde. Vi mener at om kommunen hadde prioritert primæroppgaver, så hadde vi ikke måtte legge ned Holo og legge ned skoler i Nordre Ringsaker. Er det kynisk og kaldt?

Jeg kaller prioriteringene som har blitt gjort de siste årene i Ringsaker for «strutsepolitikk», eller som Prøysen skriver det så bra: «Og sliter de med brøkregning og ikke får det til, så kan de ta opp maten sin og spise hvis de vil.»