Kort oppsummering foran torsdagens viktige styremøte i Helse Sør-Øst:

 • Cirka 40 fagmiljøer, fagråd og faggrupper ga innspill til framtidig sykehusstruktur i mai 2022. Av disse finner vi kun ett – 1 miljø som er helt klare på at null-pluss (som inkluderer et nytt sykehus på Hamar) er best. Rundt 25 innspill går klart for bygging av et samlende Mjøssykehus på Moelv, resten tar ikke klar stilling eller deler seg i to, hovedsakelig Gjøvik/Lillehammer (med de største fagmiljøene), mot Elverum/Hamar (med mindre fagmiljøer).
 • Mange fagmiljøer diskuterer selvfølgelig fordeler og ulemper med begge modellene. Det som imidlertid er interessant er at der fagmiljøene var splittet, så argumenterer i stor grad Gjøvik/Lillehammer for Innlandets beste, mens Elverum/Hamar gjennomgående er opptatt av Hamarregionens beste.
 • Det er verdt å merke seg at store fagområder som gastrokirurgi, urologi, traumatologi, generell indremedisin, onkologi (kreft), pediatri (barn), nevrologi og prehospital-medisin er klare på at Mjøssykehusmodellen er best. Dette gjelder også representantene fra Hamar innen gastrokirurgi, generell indremedisin og urologi – altså de største fagmiljøene på Hamar.
 • Det er en stor overvekt av de foretakstillitsvalgte som støtter Mjøssykehuset, dette gjelder: Norsk Sykepleierforbund, Overlegeforeningen, Fagforbundet, Delta, Ergoterapiforeningen, Radiograf-foreningen, Akademikerforbundet, Forskerforbundet og NITO.
 • HAMU (Hovedarbeidsmiljøutvalget) støtter Mjøssykehuset.
 • Foretakshovedverneombudet støtter Mjøssykehuset.
 • Brukerutvalgene både i Sykehuset Innlandet og i Helse Sør-Øst støtter Mjøssykehuset.
 • Fra tidligere innspillsrunder vet vi at nesten samtlige pasientorganisasjoner ønsker seg et samlende hovedsykehus i Innlandet.
 • Pasientombudet i Innlandet har tidligere gitt innspill for et samlende hovedsykehus.
 • 32 av 42 kommuner (og ordførere) støtter Mjøssykehuset på Moelv. Dette inkluderer nesten alle kommuner som ligger lengst unna Mjøsområdet. Til sammen representerer disse 32 kommunene et stort flertall av befolkningen i Innlandet.
 • 4 av 5 regionråd i Innlandet støtter Mjøssykehuset på Moelv.
 • Det er et klart flertall i Fylkestinget for Mjøssykehus på Moelv, med Fylkesordføreren i spissen.
 • Et stort flertall av avdelingssjefene (mellomlederne) i Sykehuset Innlandet støtter Mjøssykehusmodellen.
 • Administrerende direktør og ledelsen i Sykehuset Innlandet går for Mjøssykehusmodellen.
 • Styret og styreleder for Sykehuset Innlandet anbefaler Mjøssykehuset.
 • Administrerende direktør i Helse Sør-Øst anbefaler Mjøssykehuset.
 • Forrige helseminister, Bent Høie, gikk for Mjøssykehuset.

I snart tjue år har Helse Sør-Øst signalisert og jobbet for større samling i Innlandet. Senest i fjor stemte alle styrerepresentantene i Helse Sør-Øst FOR en hovedsykehusløsning, kun ansattrepresentant Grimsgaard stemte for sitt eget forslag som minnet om null-pluss. Hvis Helse Sør- Øst nå helt i innspurten sørger for at null-pluss «vinner», så burde de for lengst ha stoppet prosessen.

Null-pluss løser svært få, eller ingen, av dagens utfordringer for sykehusene. Med null-pluss vil den problematiske og pasientfiendtlige funksjonsfordelingen bli opprettholdt, og sykehusene vil også i framtiden bruke masse krefter på å krangle seg imellom om ressurser og funksjoner. Spesielt vil gamle Oppland ende opp som den klare taperen.

De som har jobbet og engasjert seg innen sykehusstruktur, både fagfolk og politikere, er i tilfelle holdt for narr gjennom en årrekke. Det er nesten utrolig at det fremdeles er stor spenning før torsdagens styremøte.