Nei Anne Margrete, jeg påsto ikke dere er jaktmotstandere, jeg påpekte det. Nei, jeg veit ikke om alle deres medlemmer, men etter 10–15 år med diskusjoner med deg og en del av dine meningsfeller veit jeg litt. Dere har enkelte rypejegere på lykke og fromme blant deres medlemmer som jeg veit om.

Når det gjelder det at jeg påpekte at dere er imot jakt bunner det i at ett av deres tidligere styremedlemmer la ut en video av seg selv som tuter på en hare og en harehund i los, og sitter og råflirer av at han har forstyrra bikkja. Dere deler også veldig mye antijaktpropaganda fra bla NOAH, samt at jeg veit dere har hatt eller har et samarbeid med Hunt Sabouturs i Sverige, og at dere tidligere hadde en del med den tidligere nynazisten og jegerhateren Jonny Hôglin eller Pumaen som han kaller seg ... om du skal benekte hans jegerhat kan du jo søke opp debatten mellom han og yrkesjegeren Thomas Ekberg, som også ble vist på svensk tv. Eller noen av hans uttalelser om at han vil jakte jegere, men ville foretrekke å bruke kniv.

Videre kan vi jo gå igjennom hva Rovviltets Røst velger å dele om jakt. Finner vi noe positivt der? Nei, det gjør man ikke. Det er som nå stjålne bilder som var ment som en advarsel til andre, bilder av gamle åter, kritikk av termiske sikter med en egen tolkning av lovverket som da ikke går i jegerens favør. Omtaler om motbydelig jakt, herunder fullt lovlig jakt på rødrev. Videre får man et inntrykk av at Rovviltets Røst trur dem veit bedre enn Miljødirektoratet om det er forsvarlig å jakte på enkelte arter, slik som en del av våre sjøfugler. De er rødlista ja, men viltbestander er ikke stabile de svinger som en pendel, dette er godt dokumentert på enkelte arter sia 1800-tallet. Men med kritikken mot jakt på sjøfugl, blir det også veldig gjennomskuelig at dere nå angriper fellefangst! Da den uønskede arten mink er en av de desidert største truslene mot arter som ærfugl. Og feller er faktisk det viktigste virkemiddel mot nettopp mink!

Videre prøver dere å sverte jegernes omdømme ved å stille spørsmål ved om jegerne klarer å skille artene fra hverandre, dette i sammenheng med at enkelte arter er tatt av lista over jaktbare arter. Dersom dere har jegerprøven veit dere vel også at artskunnskap er en del av den?

Ja, det kommer mye rart i kommentarfeltene, men jeg har til dags dato ikke sett noen fra Rovviltets Røst be folk roe seg ned, stoppe med å oppfordre til ulovligheter som å stjele feller, ødelegge feller osv. Jakt og fangst er faktisk lovlig virksomhet, skadeverk og tyveri er ikke det.

Ser du også viser til teori og praksis, der har nå dere gjort det samme selv ang. skadeskytinger. Vil du påstå at et dyr med hjerteskudd er skadeskutt dersom det løper 151 meter istedenfor 150 som er grensa i Arnemos rapport som det ble vist til? Om du ikke forstår hvor jeg vil så skal jeg forklare. Teori og praksis henger sammen, men så lenge det er mennesker innblanda kan ting gå feil.

Ja, jeg skreiv en advarsel i gruppa da dere stjeler og misbruker bilder fra en lukket gruppe, bilder som var ment for at andre ikke skal få samme dårlige opplevelse. Da det har blitt slik er det heller bedre at de advarer mot felletyper eller feil de har gjort. Siden dere har folk inne på de fleste jakt- og fangstsider, regner jeg også med at dere har lagt merke til at det blir gitt beskjed dersom noen har delt bilde av felletyper, som ikke er bra eller andre feil de har gjort. Men dette velger vel dere å overse da det ikke er til hjelp for deres sak.

Når det gjelder bifangst, så er ikke en og annen bifangst ulovlig. Men dersom det er gjentakende så er man lovpliktig til å ta grep. Ser du nevner røyskatt som bifangst, denne arten er fullt lovlig å fange i slagfeller. Når det gjelder katter, er det vel svært sjelden at det går katt i fellene. Er vel heller tvilsomt at man fangster så mye mår i bebyggelsen? Og ingen ønsker katt i fella si. Men når det er sagt, dersom katt er et argument mot, hva gjør den katta i skauen til å begynne med? Katt er også en trussel mot naturlige arter i Norge, spør du en ornitolog så vil vedkommende si at katter dreper årlig 2 millioner fugler. I skauen er den også en trussel mot rødlistearter, slik som hare. Merkelig nok så opptatt av rødlistearter som RR er har jeg ikke sett dere ha et eneste innlegg mot katter!

Når det gjelder hvordan man unngår oter i en beverfelle så eter vel heller ikke oter så mye plantekost? Og i de tider det ble drevet fangst av oter ble disse fanga i spesialsakser for formålet.

Til slutt vil jeg påpeke at jeg har ikke prøvd å latterliggjøre dere, men jeg veit hva agendaen deres er. Det ser man på alle gråtekonene dere har fått til å skrive innlegg nå i jakta. Forresten så lurer jeg også på om en av deres samarbeidsparter Helberg har tenkt å beære meg også med en sang og ikke bare en stripe i ulvar?