Takk til Jan Erik Mæhlum for leserinnlegg om en artikkel publisert i Ringsaker Blad siste uke. Vi er naturligvis i en slik posisjon at tilbakemeldinger er nyttige for oss. Uansett om det er ros eller ris. Leserinnlegget her er utvilsom det siste.

Kritikken går blant annet ut på at Ringsaker Blad henter saker fra GD (det gjør vi med saker fra flere andre samarbeidende aviser også) som vi ukritisk publiserer. I dette tilfellet ble saken publisert på papir noen dager etter at den var i GD.

Vi henter saker fra andre aviser når vi mener de er aktuelle i Ringsaker Blad. Primært skriver vi om Ringsaker og ringsaksokninger, men samtidig vil et bo- og arbeidsmarked nært Ringsaker og ringsaksokninger være aktuelt for oss i noen sammenhenger. Sykehuset Innlandet er det, selv om dette sykehuset ligger i Lillehammer og den aktuelle legen kommer derfra. Problemstillingen er av en slik art at vi også finner den aktuell. Her har GD fått tak i en lederavtale fra Sykehuset Innlandet som gir et interessant innblikk i hvordan slik saker håndteres. Det er interessant og aktuelt også for lesere i Ringsaker Blad.

Les også: Betalte millionbeløp for å bli kvitt sykehussjefer: Må tie om alt resten av livet

At det omtales at legen må «tie hele livet» så er det en bruk av ord knyttet til den aktuelle avtalen. Det er nok ikke uvanlig at medier spisser språket litt.

Vi hadde saken på nett dagen etter at GD hadde den. At saker, og spesielt saker som ikke er så avhengig av hvilken dag de publiseres, havner på papir noen dager etter er ikke uvanlig lenger.

Vi er ikke noe mikrofonstativ for GD. Slik GD, OA og andre aviser bruker saker fra Ringsaker Blad, så er det uansett redaktøransvar i den aktuelle avisa den publiseres. Mikrofonstativ er vel også et begrep som blir upresist mellom aviser som bruker saker fra andre aviser. At saken kunne ha inneholdt eller fulgt opp spørsmålet om den aktuelle avdelingssjefen er mulig. Det bør nok da vurderes i en annen sak om den er aktuell.

At det er mye spennende i en slik sak er det liten tvil om. Uansett tenkte vi at det er ryddig med en forklaring om hvorfor enkelte saker fra GD, eller andre aviser, også havner i RB. Denne mener vi var aktuell for RBs lesere. Vi takker for leserbrev hvor det er naturlig for oss å kommentere det.

Les også:

Les også

«Må tie resten av livet»