Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Sjur Alhaug angående galskap i Ringsaker kommune

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjur J Alhaug, du ha ælldeles rætt. Dessverre førr framtida førr innbyggere i Ringsaker Distrikt Nord inkludert Moelv som stelle og biotop.

Her vil den dundrende overtalsvækta i kommunestyret rasere sjelden, særs begrense arealmessig og sentrumsbasert våtmark som Moelv som tettstelle ha historiemessig vært avhengi' ta, og ødelegge førr ekstremt sjeldne biotoper, heller enn å innrømme nederlag. Førr å gjør en når en ser en har bomme stygt på vedtatt byggeplan som itte har støtte fra lokale innbyggere, og tala i tillegg sprike verre enn xxx motfor budsjettet en vedtok, jo, da tæk en seg bære enda mere tel rætte uten skrupler. ÅBENBART! Derav ny (kortvarig, innen 15. mai) høring om utvidelse ta alternative parkeringsplasser i forbindelse med tvangsplassering ta nytt sjukehjem i Moelv. (Ja, det æ tvang når dom træ det nerrover huggu på øss som veit mere enn dom om å som faktisk er en god løsning for både plassering og kapasitet!)

Raseringa fortsætt åpenbart med uforminske styrke. For når virkeligheta trenge seg på, og det ætterhårt vise seg at den «gode» (gåseauer for yderst få har sett den som god) planen om et REDUSERT (20 plasser mindre) sjukehjemstilbud parkert midt i Moelv vise seg å itte en gong vara dimensjonert for adekvat bilparkering, da lyt en grava djupere. I nabolaget, itte i eget huggu ... Dessi folka ha itte engong hørt om eldrebølgen. Åpenbart! På tross ta endelause rapporter og tal presentert fra både ssb, forskningen, sintef eller sykepleien i ÅRESVIS fram tel dags dato. Er jaggu som om dom skulle ha sovne tel setningen «vi ska leve evig, vi» dom siste tjau åra! Og demente pleietrengende ska dom itte ha her, for tomta passe itte tel slike brukere??? I heiteste ... Å ekskludere ei økende brukergruppe på den måten i en planlegging er mildest talt diskriminerende.

Detti er et overgrep ta enestående dimensjoner, der en ødelegg både for natur, miljø, skattebetalende innbyggere, omsorgstrengende, framtidige omsorgstrengende skattebetalende innbyggere, skattebetalende næringsvirksomheter og slenger på meget sannsynlig drap av EKSTREMT sjeldne vekster på kjøpet. Beklage djupt om je ha utelatt noen denni dampveivalsen overkjøre i sin iver tel å få vilja si.

Her er det i følge byggeplaner itte noe som er planlagt fram i tid. Ingen ska bli gamle, ingen ska trenge døgnkontinuerlig pleie, og ingen ska trenge sjukehjemsplass utover dom 60 «heldige utvalgte» uansett å sjuke, gamle, pleietrengende og ensomme dom er om 10 år. Vi ska kose øss mæ bibliotek, frisør, fotpleier, treningslokale, utleie til kino og kultur pluss en kafeteria i stella. Drit i lokale næringer. Vi har et bygg som ska fylles så det ser bra ut på papiret når vi søke Husbanken om støtte! Her ska itte noe bygges for å møte eldrebølgja som ælt tårne over øss som en tsunami! Nei, her ska vi «bo hjemme så lenge som mulig ved hjelp av hjemmetenester og tekniske nyvinninger og hjelpemidler». Æ det ingen heme, hell?

Je har hoen tute meg itte sett på maken. INGENTING ska visst stoppe valget ta Parkvegen, hverken fornuft, lovverk, kalde tal ell' følelser. Sjøl om je itte har hverken telhørighet ell' slekt i Hurdal, så ty je tel et gammalt uttrykk derfra; NU ÉR DET NUKK!!! Ska det bli slik at innbyggere er nødt tel å anmelde et kommunestyre tel politiet for vrangstyre, innbyggerovergrep, sløsing ta offentlige midler samt naturvandalisme eller skal vi bare søke dom inn på ROBEK-lista først som sist? Æ DET MULIG???

Denni gossine gjengen vi har sittendes tel å styre kommunen væl i tillegg å sensurere å slags innspell dom legg tel i postlista si, så dermed kæn du itte engong vara sikker på at et velformulert og gjennomtenkt høringssvar blir registrert på tross ta overholdte svarfrister og alt slikt. Kommunen har alt innrømt det. Personlig erfaring, og også et lovbrudd. JE Æ ITTE DIREKTE IMPONERT! Motbevis meg gjinne væ å linke tel ælle registrerte høringssvar tel nytt sjukehjem i Moelv der mitt høringssvar synes!

Vi æ Ringsaker Distrikt Nord. Dæ æ våres bygder og våres bygdeskuler. Dæ æ våres distrikt. Dæ æ våres by. Dæ æ våres natur. Dæ æ våres Park. Dæ æ våres sjukehjem. Dæ æ vi som ska bo der. Og je låvå; det bør hoen tute meg vara plass åt øss når den dagen kjæm!!!

STOPP PLANEN OM NYTT SJUKEHJEM I PARKVEGEN!!! STOPP NATURRASERINGA! LAG ET FRAMTIDSRETTA TILBUD TEL ØSS I RINGSAKER DISTRIKT NORD!