Kollektivtransporten treng ikkje bli dårlegare ved å gå tilbake til Hedmark og Oppland. Bussene har gått på tvers av fylker før også.

Det er fint at det er populært med naturbruk på Storsteigen.

Det er ikkje nødvendig med Innlandet for dette. Det er full anledning til å søke på tvers av fylker, det blir gjort både i sør og nord nå.

Finnes det et regnestykke som viser at det vil koste 700 millioner på 10 år å dele opp Innlandet? Et mer edruelig tall kan like gjerne være 50 millioner.