"Ringsaker Blad kunne tidligere denne uken, basert på en gjennomgang av de ansattes avviksmeldinger, fortelle at hverdagen ved sykehjemmene våre preges av tvang, gamle som legges i håndjern, fallulykker, vold og trusler, rot og feil ved medisinhåndteringen, usynlige leger, ansatt alene på vakt, ansatte med for liten tid til de gamle."

Nei – Ringsaker Blad – her tar dere helt feil. Hverdagen preges så visst ikke av dette – dette er AVVIKSMELDINGER. Med andre ord, det er nettopp avvik fra hverdagen og hvordan ting er på daglig basis som rapporteres. Det er svært viktig at avvik noteres og meldes videre oppover i systemet – slik at noe kan gjøres for å forbedre situasjonen der det er mulig. Men hverdagen i sykehjemmene preges av god omsorg og ansatte som gjør sitt beste – ofte i en krevende hverdag. For liten tid er vel det eneste som er riktig, stadige nedskjæringer fører til tidspress.


Som tilsynslege på sykehjem i Ringsaker siden 1989, er det svært vanskelig å kjenne seg igjen i denne «skandalerapporten». Politikerne kaster seg på – det er vel ikke annet å vente – som om det ikke er de som vedtar rammene for bygningsforhold og bemanning i sykehjemmene. Avisen framstiller det jo nærmest som det er en daglig foreteelse at beboere på sykehjem blir lagt i håndjern.
Som lege håper jeg ikke jeg er usynlig. Eller utilgjengelig – svarer gjerne på en telefon også utenom arbeidstid, eller tar en tur for å sjekke – jeg vet hvor vanskelig henvendelser fra sykehjem er å vurdere for tilfeldige legevakter som verken kjenner pasienten eller pleieren som ringer.
Feil og uønskede hendelser skjer – i helsevesenet som alle andre steder. Og de bør og skal rapporteres – også småting – slik at de kan brukes til å lære av og finne ut hva man kan gjøre for å hindre at liknende skjer igjen. Slike rapporter må tas på alvor også oppover i systemet, og behandles på en trygg og konfidensiell måte, slik at feil blir rettet der det er mulig. Terskelen for å varsle blir nok høyere nå som det er åpenbart at om du gjør det, så risikerer du at arbeidsplassen din blir hengt ut i avisa.

At brukere for eksempel faller på golvet er ikke personalets feil, selv om det er en uønsket hendelse. På kvelds- og nattetid er det på mindre avdelinger to pleiere. Noen brukere er så tunge at de trenger to personer til hjelp ved forflytning. Det er da vanskelig å forhindre at en annen bruker faller på golvet på et annet rom. Det er vanskelig nok om du står rett ved siden av vedkommende. Prøv selv. Men det er viktig at det blir rapportert. For om det er samme bruker som stadig faller på golvet, så må man jo prøve å finne en måte å forhindre det på. Kanskje er det faktisk ingen annen utveg enn å fatte et tvangsvedtak for å hindre brukeren i å legge i veg på egen hånd? Når slike vedtak fattes er de tidsbegrensede, og det er alltid viktig å veie fordeler mot ulemper.

Prøve selv kan i det hele tatt anbefales – både for politikere som er ute etter en syndebukk, og for toppsjefer som sitter på sitt kontor i administrasjonen – ta en tur ut i sykehjemsavdelingen og se hvordan det faktisk er der og hør hva de som jobber der tenker om hvordan de har det på jobb – og med dem som bor der om hvordan de blir ivaretatt.