Nå blir det legebemannet ambulanse i Moelv

Til høsten skal Sykehuset Innlandet ha en legebemannet ambulanse stasjonert i Moelv.