Her kan Busterud se for seg sykehus: – Kan ikke samle alle sykehusene i et område like stort som Danmark langs ei stripe ved Mjøsa

Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) snakker om mulige sykehustomter i byen, men sier Hamar kommune og støttespillere forholder seg rolig i sykehussaken.