Omlag 120 fødsler flyttes fra Gjøvikregionen: – Lillehammer har kapasitet til å ta imot alle de fødende

– Det er ventet om lag 120 fødsler fra Gjøvik sykehus sitt opptaksområde i løpet av de ni sommerukene fødeavdelingen på Gjøvik skal slås sammen med føden på Lillehammer.