Mjøssykehuset vil uansett svekke dagens sykehus

Artikkelen er over 1 år gammel

Ledelsen i Sykehuset Innlandet slår fast at ingen av de eksisterende sykehusene i Mjøsregionen skal opprettholdes med dagens tilbud når Mjøssykehuset står klart.