Mjøssykehuset vil uansett svekke dagens sykehus

Ledelsen i Sykehuset Innlandet slår fast at ingen av de eksisterende sykehusene i Mjøsregionen skal opprettholdes med dagens tilbud når Mjøssykehuset står klart.

Artikkeltags