Økonomisk langtidsplan: Må kutte 300 millioner på fire år

Nedskjæringene fortsetter inn i framtiden for helseforetaket vårt.