Kraftig debatt i sosiale medier - vil ha sykehuset ut av Moskogen og nærmere sentrum, men avviser protestmarsj

Ringsaker MDG vil bevare Moskogen og arrangerer lysvandring i området. De vil heller ha sykehuset på industritomta nærmere sentrum. Det skaper kraftige reaksjoner.