«Det er nå ingen sykehus i Innlandet som klarer å gi et komplett tilbud. Det må vi gjøre noe med». Det var alt helseministeren vår kunne si om sykehussaken foreløpig. Mye skal nok fortsatt vurderes og bestemmes. Hvis saken ikke blir utsatt, skal vi få vite om det blir Mjøssykehus i Moelv 22. september. I tilfelle får en muligens startet opp i 2026.

Alle vi som lurer på hvordan det blir med sykepleierutdannelsen som er så avhengig av praksisplasser på sykehus har derfor noe tid. Nå er Høgskolen på Elverum og den bruker praksisplasser på sykehusene i Elverum, Hamar og Gjøvik. Noen utredning om dette har vi ikke sett. 250 sykepleiestudenter skal skaffes praksisplasser som utgjør 50 % av utdannelsen, skriver de i Ha 21/6-22. Studenter har som regel dårlig råd. At de har bil til å forflytte seg kan en vel ikke regne med? Vil valg av Mjøssykehus i Moelv få konsekvenser for utdanning av sykepleiere ved Høgskolen i Elverum, er det jo viktig å få vite for mange.

Det er jo bestemt at det må utdannes flere sykepleiere, og intensiv og annen videre utdannelse er også viktig. Kan det tenkes at sykepleierutdannelse og jordmorskole blir flyttet til et nytt Mjøssykehus i Moelv? Klarer Ringsaker kommune en slik utfordring med studenthybler og boliger? «Kommer tid kommer råd», heter det, og «den som lever får se». Det er jo penger som bestemmer mye av dette.