Bent Høie har bestemt seg, sier ja til Mjøssykehuset

SIER JA: Helseminister Bent Høie sier også ja til Mjøssykehuset, som både Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet ønsker å bygge ved Mjøsbrua.

SIER JA: Helseminister Bent Høie sier også ja til Mjøssykehuset, som både Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet ønsker å bygge ved Mjøsbrua. Foto:

Helseminister Bent Høie (H) ga fredag formiddag tommelen opp til Mjøssykehuset. – Dette vil gi pasientene et helhetlig tilbud på samme sted, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

DEL

Det kommer fram i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet, etter at Høie fredag har gjennomført et foretaksmøte med Helse Sør-Øst.

Se hele pressemeldingen nederst i saken.

Det var 31. januar styret i Helse Sør-Øst vedtok at de vil bygge et nytt hovedsykehus i Innlandet ved Mjøsbrua. De vedtok også at det fortsatt skal være sykehusdrift ved to av dagens sykehus.

– Siden dette retningsvalget som Helse Sør-Øst tok i går innebærer at flere akuttsykehus legges ned, må dette vedtaket til meg, fordi det er en vesentlig endring i sykehusstrukturen. Da er neste steg at jeg tar stilling til det i et foretaksmøte, sa helseminister Bent Høie dagen derpå, under Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse på Honne på Biri.

Nå har han altså bestemt seg.

Her er hele pressemeldingen

Høie godkjenner planene for nytt sykehus i Innlandet

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte godkjent at det kan planlegges for et nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF.

I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner.

- Det er behov for å fastsette et målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet. Det er viktig for både pasienter og ansatte, sier helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styremøte 31. januar en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset.

I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Det ble også vedtatt at prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Endringene som foreslås i Sykehuset Innlandet er i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, som legger til grunn at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialiserte rusbehandling. Dette vil gi pasientene et helhetlig tilbud på samme sted.

Artikkeltags