Siden 1997 har somatiske sykehus vært finansiert gjennom innsatsstyrt finansiering (ISF) og det amerikanske DRG systemet. DRG systemet ble utviklet ved Yale universitet i USA. Kvinner og deres yrke har vært dårlig økonomisk vurdert. Det fikk en jordmor erfare som tok på seg ekstravakt på en travel nattevakt. Hun forteller om denne fødselen i avisa Klassekampen 31/10 -22. Prislappen på fødslene settes i form av en kode for å gi DRG poeng til sykehusets inntjening.

Fødselen hun skulle overvåke var ansett som en så stor risiko at hun måtte føde i den medisinske enheten hvor denne jordmoren ble tilkalt som ekstrahjelp. Men fødselen gikk normalt, medisinske inngrep ble unngått. Jordmoren skriver: «Det ble en vakker fødsel, en fødsel som gjorde mitt jordmor-hjerte ekstra rørt og lykkelig. Da en liten rift var sydd, barnet lagt ved morens bryst og mat servert lykkelige foreldre, kunne jeg sette meg på vaktrommet og å skrive gutten inn i manntall, fylle ankomsten inn i journaler, registre og protokoller. Hun kunne sette en ring rundt «Normal Fødsel». En kollega tittet henne over skulderen og sa ironisk: «Ja ja, den fødselen var ikke mye verdt». Derved ble jo heller ikke jordmora det etter mitt skjønn.

En jordmor har jo lang utdannelse, først som sykepleier og så 2 års spesialistutdannelse. Hun må se etter framgang i fødselen, passe fosterlyd og blodtrykk. Det er to liv som skal overvåkes i en fødsel, og flere liv på en travel fødeavdeling. Det er sterke smerter og ofte angst som hun må hjelpe den fødende med. Hun må kunne stoppe blødning, anestesere og sy rifter. Etter fødselen er det minst en times skriving, og blødning må overvåkes. Hvis vi sammenligner dette med distriktsjordmora som var den som tok imot ungene i eldre dager, kan en lure på timebetaling. Hun hadde tilstedevakt bestandig, kunne bli hentet når som helst, hadde ikke lov til å reise ut av distriktet uten å stille vikar. Det var i 1810 at en begynte å dele landet inn i jordmordistrikter med en jordmor i hvert distrikt, og for dårlig betaling. Den gang var det reel fare for å dø under en fødsel både for mor og barn, og det var lite kunnskap om bakterier så mange kunne få en infeksjon etter en fødsel.

Spesielt etter annen verdenskrig ble det gradvis hospitalisering av fødslene. Et vanlig opphold er finansiert for tre dager og innebærer nødvendig oppfølging av mor og barn, også vaktlinjer til barnepleier, anestesilege og gynekologer. Dette kan dessverre være mangelvare i dag. Jordmødre har vi også for lite av.

Sykehuset får 50 prosent av utgiftene sine fra såkalt grunnfinansiering. Resten dekkes av IFS og DRG systemet. Ønsker kvinnen å føde hjemme, må spesielle hensyn være til stede og den finansielle ordningen er dårligere. Ei jordmor blir betalt, ikke to. Men en hjelper, såkalt Doula kan denne jordmora ha med seg. Problemet er at denne jordmora som skal ha fødselen, bør kunne tilkalles minst en måned før ventet termin, og da er det jo vanskelig med annet arbeid i den tiden.