Sykehuset Innlandet ba om ekstra hjelp. Ett døgn senere har 1300 personer meldt seg til tjeneste

Ett døgn etter at Sykehuset Innlandet spurte befolkningen om hjelp, har allerede 1300 personer registrert seg.