Sykehuset Innlandet bruker sju millioner kroner på konsulenter i året – og hyrer inn KPMG for å få bukt med røde tall

Sykehuset Innlandet har engasjert konsulentfirmaet KPMG i omstillingsarbeidet, som nå skjer for å få bukt med budsjettoverskridelsene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer. Kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen opplyser at Sykehuset Innlandet hvert år bruker om lag sju millioner kroner på konsulenter.