Det melder helseforetaket på sin nettside tirsdag.

– I Sykehuset Innlandet er det generelt utfordringer med kapasitet som følge av en kombinasjon av økt antall pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte. Luftvegsinfeksjoner dominerer i begge grupper, blir det opplyst.

Det skal være iverksatt en rekke tiltak, men utfordringene ved de tre nevnte sykehusene skal være av en slik størrelse at det er behov for å ta i bruk virkemidler som er knyttet til grønn beredskap.

– Sykefraværet har vært opp mot 20 prosent i enkelte avdelinger. Mange pasienter har luftvegsinfeksjoner, og økt behov for isolering av smittebærende pasienter fører til en mer krevende driftssituasjon. Det er årsaken til at divisjonen velger å gå i beredskap, sier divisjonsdirektør i divisjon Elverum-Hamar, Håvard Kydland.

Også ved sykehuset på Gjøvik er det altså innført tiltak for å håndtere økt pågang av pasienter og høyt korttidsfravær blant ansatte.

Beredskapsnivåer

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til ordinær drift: Grønn, gul og rød beredskap.

Beredskapsnivået settes etter hvilke konsekvenser hendelsen har for driften i sykehuset.

Grønn beredskap: Økt ledelsesberedskap for hendelser som ikke kan håndteres innenfor ordinær drift. Enkelte funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap: Hendelser som krever mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap: Hendelser som krever full mobilisering av alle tilgjengelige ressurser.

Kilde: Sykehuset Innlandet