Sykehuset Innlandet svarer ikke på om infeksjonsavdelingen fremdeles er nedleggingstruet

Sykehuset Innlandet vil ikke si noe om hvorvidt regionens eneste infeksjonsavdeling på Lillehammer fremdeles kan bli lagt ned.