Over 25.000 pasienter uteble fra timeavtaler på Sykehuset Innlandet i 2018

MANGLENDE OPPMØTE: Sykehuset Innlandet sliter fortsatt med at mange pasienter ikke møter til avtalt time. Doblet gebyr for ikke å avbestille i tide har ikke fått bukt med problemet.

MANGLENDE OPPMØTE: Sykehuset Innlandet sliter fortsatt med at mange pasienter ikke møter til avtalt time. Doblet gebyr for ikke å avbestille i tide har ikke fått bukt med problemet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

25.850 pasienter lot være å møte til avtalt time på Sykehuset Innlandet i 2018.

DEL

(Østlendingen) Pasienter som ikke møter til avtalt time på poliklinikkene legger beslag på sykehusenes ressurser. Kapasitet står ubrukt på grunn av pasientene som uteblir av ulike årsaker, ofte fordi de rett og slett har glemt timen.

Doblet gebyr løste ikke problemet

I 2015 ble gebyret for ikke å møte opp til avtalt legetime i spesialisthelsetjenesten doblet, uten at det ser ut til å ha hjulpet så mye. I dag koster det 702 kroner (350 kroner for poliklinisk helsehjelp innen psykiatri og rusbehandling) ikke å møte til avtalt time uten å ha avbestilt minst 24 timer i forvegen. For ikke avbestilte røntgentimer er gebyret 701 kroner. Satsene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Tallene har vært stabile de siste årene. Det har ikke vært noen markant endring etter at gebyret ble økt, opplyser Line Fuglehaug, kommunikasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet.

Flest innen psykisk helsevern

Det er et høyere antall pasienter som ikke møter til avtalt behandling innen psykisk helsevern enn på de somatiske sykehusene.

Her er oversikten over det totale antall pasienter som ikke har møtte opp til avtalt time på Sykehuset Innlandet (både psykiatri og somatikk) de siste årene:

2018: 25.850 (4,5 prosent)

2017: 25.759 (4,5 prosent)

2016: 24.038 (4,6 prosent)

2015: 21.896 (4,2 prosent)

Ved de somatiske sykehusene (sykehusene som behandler pasienter med kroppslige sykdommer) var det til sammen 8.876 pasienter (2,4 prosent) som ikke møtte til avtalt time i 2018 mot 8.863 i 2017, 9.125 i 2016 og 9.619 i 2015.

Ikke unikt

Problemet med pasienter som ikke møter til avtalte timer i spesialisthelsetjenesten er på ingen måte unik for Sykehuset Innlandet. Bergens Tidende (+) skrev 26. desember at sykehusene i Helse Vest i 2018 hadde nesten 600.000 ubrukte timer, noe som innebar at hver fjerde time på poliklinikkene i snitt var uten pasienter.

Sykehuset Innlandets årsmelding for 2017 viste at det er over 2.500 mennesker som hvert døgn får hjelp og behandling ved Sykehuset Innlandet.

1.487 av dem behandles i poliklinikk (dagbehandling) fordelt på 993 innenfor somatikk (kroppslige sykdommer), 300 innen psykisk helsevern, 130 innen psykisk helsevern for barn og unge og 64 innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hvert døgn er i gjennomsnitt 916 pasienter innlagt på Sykehuset Innlandet. 630 av dem behandles på somatiske sykehus, 215 innen psykisk helsevern, 28 innen psykisk helsevern for ungdom og 43 innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Artikkeltags