Sår ny tvil om hva Helse Sør-Øst mener med Mjøsbrua

Tore Robertsen, direktør for styre- og eieroppfølging i Helse Sør-Øst, vil ikke definere hva det regionale helseforetaket mener med Mjøsbrua.