Sykehustomt i Moelv kan vrakes til fordel Brumunddal

Det nye Mjøssykehuset i Innlandet kan få geografisk plassering knyttet til hvor det andre planlagte akuttsykehuset i regionen blir plassert. Det betyr blant annet at Brumunddal skisseres som et alternativ til Mjøssykehuset.