Jeg leser i RB at det er bekymring i forhold til Ringsakers kommune evne til å ta vare på de eldre, og at de ansatte føler det ubehagelig og at fokus rettes mot dem. Jeg oppfordrer derfor AP til nå å ta sitt ansvar, for dette handler ikke om ansatte som ikke prøver å gjøre sin jobb, det handler om mangel på ressurser som gjør at man i noen tilfeller kan bli «bare» et menneske og begå feil i en svært sårbar jobbsituasjon. For vi vet at alle disse som jobber på sykehjemmene ikke «bare» er mennesker, de er engler og supermennesker. Jeg mener at nå må politikerne med AP i spissen ta sitt ansvar, slik at disse flotte menneskene som jobber i Ringsaker kommune ikke skal føle det slik, de skal være stolte av den jobben de gjør.

AP er glad det meldes avvik. Det er jeg også, men jeg skremmes av omfanget og hva en del av avvikene viser. Det er flere av disse avvikene som ikke er det AP kaller «normale» avvik. Noe som bekreftes også av tillitsvalgte. At noen blir liggende i sin egen urin i lengre tid, at kveldsmat ikke ryddes bort og at man glemmes over natta, at medisiner er feil utlevert, at man står ute på parkeringen i mange minusgrader ...

Man kan si at det er fint disse avvikene meldes, men da bør det også reageres.

Eller mener faktisk AP at dette er «normale» avvik man må regne med i en så stor sektor?

Ringsaker kommune har ansvar og er lovpålagt en del tjenester, Pleie og Omsorg er en av dem. Jeg tror flertallet har det fint av de eldre som blir tatt vare på i kommunen vår, og jeg tror absolutt ikke at disse avvikene vi har blitt vist er malen for hvordan en del opplever det, men det hjelper ikke! For ansvaret skal gjelde alle, og det at man ikke sørger for gode tjenester til de eldre som har gått vegen før oss, det er ikke greit.

Jeg forundrer meg over at AP sammen med rådmann har fokus på festligheter i så stor grad, også etter oppslaget hvor vi ser at flere eldre i kommunen utsettes for slike avvik. Jeg forundrer meg over at de skryter av at det meldes avvik, men ikke kommer med en beklagelse og sier noe om at her har vi en jobb å gjøre, her må vi finne bedre løsninger, bistå til at denne sektoren fungerer for alle, og det er vårt ansvar, politikernes ansvar. Det kommer ingen beklagelse overfor pasienter og alle ansatte, de nevner ingenting om at de vil ta sitt ansvar, det forundrer meg. Igjen må jeg nevne at flere av de avvikene vi nå har fått vite om ikke er innenfor «normale» avvik.

Det er viktig at vi tar innover oss at det er AP i hovedgrad som styrer Ringsaker kommune. Det er faktisk slik at det er de som bestemmer hva rådmannen skal prioritere. Jeg kan forstå at det er kult å bli kåret til en kommune der det byutvikles for milliarder, men at det skal gå på bekostning av det som er det viktigste av alt, alle de menneskene som er avhengig av den bistand de får, de som ikke kan velge, de som er avhengig av at tjenesten fungerer, det synes jeg AP skal sette seg ned og tenke over. Fra nå og framover bør AP virkelig ta noen nye runder på hva man skal prioritere, og de bør også ta innover seg sitt ansvar. Det er dere som skal prioritere, dere politikere med AP i spissen. Det er dere som kan fortelle rådmannen at dette ikke kan fortsette, og at det er deres ansvar at sykehjemmene har flere avvik som ikke er å regne for «normale» avvik.

Jeg håper virkelig at vi framover kan forvente fra våre politikere at de er sitt ansvar bevisst.