Tar avskjed med prest i Ringsaker

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Onsdag 28. august I Ringsaker kirke er det musikkandakt ved Gerd Th. Christensen og Roger Andreassen onsdag klokka 18, som også er avskjed med prostiprest Ingrid Strand Tandberg. Hun har det siste året hatt permisjon fra sin stilling som prostiprest i Ringsaker prosti. Hun har vikariert i Tunsberg bispedømme og har nå fått fast stilling som sokneprest der. Ringsaker prosti vil gjerne få tatt ordentlig avskjed med Ingrid Strand Tandberg og takke for den innsatsen hun har gjort gjennom mange år. Musikkandakten blir etterfulgt av enkel kirkekaffe.


Artikkeltags