(Siste)

Av dem som synes de bruker mobilen sin for mye, sier 63 prosent at de prøver å begrense bruken, mens 35 prosent sier de ikke prøver det, melder P4. Undersøkelsen er utført for rådgivningsselskapet Deloitte.

I undersøkelsen kommer det fram at 52 prosent av mobilbrukerne i Norden har opplevd negative effekter av egen mobilbruk.

Blant nordmenn oppgir én av fire at de føler de må sjekke telefonen hele tiden, og like mange sier at smarttelefonen gjør at de blir distrahert når de prøver å utføre en oppgave.

Samtidig viser en annen undersøkelse, utført av Kantar TNS for Statnett, at én av fem nordmenn under 30 år bruker mobilen mellom fem og åtte timer om dagen.

Det er store kontraster i mobilbruken mellom de yngste og de eldste. Blant de over 60 år er tre av fem aktive på mobilen under én time daglig. Det er svært få av seniorene som bruker telefonen mer enn tre til fire timer i løpet av en dag. (ANB-NTB)