Politiet sto igjen i 40-sona på Åsmarkvegen i Åsmarka fredag kveld for å luke ut de som hadde det litt vel travelt. Det er under en måned siden over tjue bilister ble målt i for høy hastighet i området.

Den gang var høyeste hastighet 64 kilometer i timen. 22 bilister vedtok forenklede forelegg på den utsatte strekningen.

Fredag kveld var antall bilister som ble vinket inn halvert, melder politiet Innlandet på Twitter.

Høyeste hastighet blant de ti som vedtok forenklet forelegg på stedet var igjen 64 km/t. Det er bare to kilometer unna grensen for førerkortbeslag.

Åsmarkvegen har vært hyppig besøkt av UP på grunn av høy fart. Mange bilister har måttet punge ut for å ha kjørt for fort på fylkesvegen nord i Ringsaker.

Her ryker førerkortet

Fartsgrense 30 km/t - fart 56 km/t

40 km/t - 66 km/t

50 km/t - 76 km/t

60 km/t - 86 km/t

70 km/t - 106 km/t

80 km/t - 116 km/t

90 km/t - 126 km/t

100 km/t - 141 km/t

110 km/t - 151 km/t