Gå til sidens hovedinnhold

Tidligere politimann dømt til ett år og ni måneders fengsel

Artikkelen er over 2 år gammel

Politimannen, som har vært ansatt ved Gjøvik politistasjon, har blitt dømt blant annet for å ha misbrukt sin stilling til å ha seksuell omgang med en kvinnelig kilde.

(Oppland Arbeiderblad)

Gjøvik tingrett har kommet fram til at mannen skal idømmes ett år og ni måneders fengsel for en lang liste med tiltalepunkter. Påstanden fra aktoratet var ett år og ti måneder, men dommen er en måned mindre enn det.

Tingretten beskriver det første tiltalepunktet, det som dreier seg om misbruk og utnyttelse av sin stilling som polititjenestemann til å oppnå seksuell omgang ved tre anledninger, som den bærende i dommen.

Les også:

«Retten viser som utgangspunkt til at politiet er avhengig av å nyte høy respekt for å kunne gjennomføre sine oppgaver på en ordnet og effektiv måte, og for at folk som har blitt utsatt for straffbare handlinger ikke skal avskrekkes fra å levere anmeldelse», heter det.

I retten ristet den tiltalte på hodet over påstandene som ble lagt fram mot han. Han nekter for å ha misbrukt stillingen sin, samt for de andre forholdene i tiltalen.

Møtte opp hos fornærmet

Kvinnen som politimannen har utnyttet, forklarer seg i stor grad forskjellig fra det den dømte gjør. Den dømte mener at det hele ikke har funnet sted, mens kvinnen har forklart seg om tre tilfeller av seksuell omgang.

Politimannen skal ha blitt kjent med kvinnen gjennom narkotikamiljøet i Gjøvik.

En del av dommen mot mannen dreier seg om at han møtte opp på hennes bopel for å få henne til å endre sin forklaring.

«Det er skjerpende at han har møtt opp på hennes bopel ved tre anledninger», heter det i dommen.

Det ble blant annet lagt fram SMS-er som bevis på dette punktet.

Betinget fengsel for kvinnen

I den samme saken var også en kvinne fra Hadeland tiltalt. Kvinnen hadde et forhold til den dømte politimannen og ble medtiltalt blant annet fordi også hun skal ha forsøkt å påvirke et vitne i saken.

«Vitnepåvirkning undergraver rettssystemet og er alvorlig», skriver Gjøvik tingrett.

Kvinnen dømmes til 90 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Retten anser hennes rolle i det hele som liten.

Dette er politimannen tiltalt for:

– Tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Tiltalte skal ha hatt samleie ved flere anledninger med en informant, samtidig som han mottok opplysninger fra henne om narkotikamiljøet.

– Tiltalt for forsøk på å påvirke vitner. Tiltalte skal ha oppsøkt fornærmede i saken og angivelig bedt henne endre sin forklaring til at de ikke hadde hatt seksuell omgang. Ved disse møtene skal han også ha gitt henne penger.

– Tiltalt for å ha stjålet 900 ampuller melanotan, «barbie-dop», fra beslagrommet ved Gjøvik politistasjon. Ifølge tiltalen skal han også ha tilegnet seg andre gjenstander fra beslagrommet, deriblant tabletter.

– Tiltalt for å ha oppbevart narkotika og dopingmidler på kontoret sitt ved Gjøvik politistasjon. Noe som skal være i strid med straffeprosesslovens regler om merking og oppbevaring av beslag.

– Tiltalt for å ha tatt en gjenstand som tilhørte noen andre. Tyveriet anses som grovt, fordi det er av særlig samfunnsskadelig art. «Gjenstanden» var 2,5 gram amfetamin fra politiets beslagsrom. I dette ligger det også at han blir tiltalt for grove brudd på sin tjenesteplikt.

– Tiltalt for å ha oppbevart narkotika hjemme hos seg selv. Det skal ha blitt oppbevart 55 gram diazepam og tabletter med både flunitrazepam og alprazolam.

– Tiltalt for å ha brukt eller vært i besittelse av stoff som er regnet som dopingmidler. Det dreier seg om tre konkrete tilfeller, hvor mannen har brukt blant annet testosteron-propionat og -fenylpropionat. Alle tilfellene er fra 2017.

– Tiltalt for uberettiget å ha satt seg i besittelse av en annens identitetsbevis eller opptrådt med annens identitet. Han fikk blant annet den medtiltalte kvinnen i saken til å opprette to mobiltelefonabonnement i sønnens navn som tiltalte disponerte.

– Tiltalt for å ha eid eller innehatt springkniv.

– Tiltalt for å ha omsatt legemidler til allmenheten. Det dreier seg i perioden 2014 til 2017 om salg av melanotan til den medtiltalte kvinnen.

Kommentarer til denne saken