Til fylkestingsrepresentantene i Innlandet: Effekter av å fjerne sideveisbommer på E6 Kolomoen-Moelv

Behandles denne uka: Bom på  Bergshøgda i Furnesvegen skal opp i fylkestinget denne uka. .

Behandles denne uka: Bom på Bergshøgda i Furnesvegen skal opp i fylkestinget denne uka. . Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Saken om sideveisbommer i tilknytning til ny E6 ruller videre og skal nå opp til behandling i Fylkestinget. Fylkesrådmannens lokalkunnskap om vegnettet i Ringsaker virker mildt sagt mangelfullt. Med sideveisbommer på gamle E6 – nåværende FV184 – vil trafikken etter all sannsynlighet flyttes til andre veier i distriktet som ikke har dele mellom myke og harde trafikanter, og derved øke risikoen for at alvorlige ulykker vil skje der.

Langs FV184 er det slikt dele i sin fulle lenger. Gående og syklister skjermes for å bli blandet med biltrafikken. På de tilstøtende sideveier som vil bli belastet med mertrafikk om bommene kommer i drift er det ikke slikt dele. Dessuten passerer disse sideveiene flere skoler.

Sideveisbommene på gamle E6 skal ta inn 45.000.000 kroner årlig ifølge innstillingen fra fylkesrådmann. En dødsulykke årlig på sideveiene som vil bli belastet om det kommer opp bommer, vil koste samfunnet 37.230.414 kr ifølge Transportøkonomisk Institutt. En hardt skadet årlig på de samme sideveiene utgjør 13.041.419 kr, og med en enkel kalkulering vil disse skadene komme på 50.271.833 kr. Ergo en samfunnsøkonomisk merkostnad på drøye 5.000.000 kr mer årlig. (Sannsynligvis blir merkostnadene høyere.) Dette er de kalde tall, og i tillegg kommer de menneskelige lidelser.

Bare dette lille regnestykket burde få hele fylkestinget til å bruke det ordet mitt barnebarn på 18 måneder akkurat har lært seg å si klart og tydelig: nei! Tenkes det samfunnsøkonomisk da?

Undertegnede har stått for en underskriftsaksjon på https://www.underskrift.no/vis/7875/ mot sideveisbommer i samråd med Rune Mikkelsen. Per dato har denne listen 3.834 unike signaturer.

I Ringsaker er det tverrpolitisk enighet at disse sideveisbommene ikke skal settes i drift. Det prates så vakkert i alle leire om at lokaldemokratiet skal råde. Derfor anmoder jeg enhver i sær til å vise at lokaldemokratiet virkelig skal leve og komme til uttrykk også i Fylkestinget. Jeg lover å gjøre dere oppmerksom på enhver alvorlig ulykke på de tilstøtende sideveier om bommene kommer. Lytt til folket og de lokale politikere som vet hva se snakker om, og ikke etter diktat fra byråkrater uten andre tanker i hodet enn sitt eget lille, snevre fagområde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags