Ringsaker OK har postene i årets «Skautraver'n» klare fra 9. mai. Da er postene i Storihlehagan, Moskogen og Bjørgeberget på plass. Fra 21. mai er poster ved Rustadberget og på nyrevidert kart ved Vollkoia klare.

Turorientering er et trimtilbud der deltakerne ved hjelp av kart og kompass skal finne orienteringsposter som er plassert i terrenget og merket av på orienteringskart. I år er det er satt ut totalt 50 poster.

Postene kan oppsøkes når deltakeren selv ønsker, og postene kan tas i valgfri rekkefølge. Postene gis poeng etter vanskelighetsgrad, og det utdeles merker og plaketter avhengig av poeng og antall ganger deltakeren har deltatt.

Årets «Turtraver'n» er den 47. i rekken.

Konvolutter med kart og info kan kjøpes på sportsforretninger i kommunen eller lastes ned fra turorientering.no/ringsakerok fra og med fredag den 8. mai.

På grunn av smittevernhensyn er det berøringsfri registrering av postene, og deltakerne bes om å følge gjeldende smittevernsregler.

Det har vært en nedgang i deltakelsen de siste åra, men Ringsaker OK håper at behovet for å komme seg ut fører til større deltakelse i år.