Til høsten skal byggingen av rundkjøringen i dette krysset begynne – og den skal finansieres av bompenger fra sidevegene

Naboer i området beskriver at trafikksituasjonen i krysset mellom Furnesvegen og Mørkvedvegen blir verre og verre. Til høsten skal arbeidene med rundkjøring etter planen starte opp.