Så har vi kommet godt i gang med det nye året. Snart er det tid for det første kommunestyremøte etter jul. Det siste vi gjorde var å behandle budsjettet for kommunen i møte den 21. desember.

Med den politiske sammensetningen og størrelsesforhold er det jo ikke det mest spennende. Ap har flertall med støtte fra SV og MDGs to representanter. De har gjerne kommet til enighet i forkant av møtet om tall-delen i budsjettet.

Det er uansett i budsjettdebatten de politiske nyansene kommer best til syne. Ja, jeg kaller det nyanser, for i et budsjett på over fire milliarder er det jo bare småkroner vi politikere greier å løfte fram forslag til endringer om. Kanskje er det greit fordi man får forutsigbarhet og trygg styring over tid, men de politiske nyansene er ikke ubetydelige av den grunn.

I år skal det fortsatt brukes mange millioner kroner på opprustning i området mellom Brumunddal sentrum og Mjøsparken. For de pengene foreslo opposisjonen sju nye miljøarbeidere i skolen. Det fikk ikke flertall, fordi SV og MDG synes ikke det var viktig nok. De hadde jo tross alt fått gjennomslag for videreføring og helårsvirkning av prøveprosjektet med havregrøt på to skoler og plant en kongle få et tre. I tillegg var det jo forsering av prosjektet med ungdomsskolen i Brumunddal, men det var det jo uansett bred politisk enighet om.

Så er det jo dette politikk handler om. Prioriteringer. Hvis du fikk velge mellom utbedringer i Mjøsparken og sju miljøarbeidere i skolen. Hva ville du valgt?

Ap, SV og MDG valgte estetikk og molo i mjøsparken.

I år er det valg, og det har faktisk noe å si hva du stemmer. Ringsaker Senterparti mener det er på tide å bruke mer penger på elevene i skolen. Et svært viktig sted for utvikling, dannelse og læring for barna våre. Et sted hvor lærerne møter stadig større krav og hvor vi hører om økende behov for tilrettelegging og å imøtekomme psykososiale behov hos elever.