Disse elevene måtte gå på fire forskjellige skoler før de var ferdige med barnetrinnet