Har du hørt om «Sofa-sliterne av det mangekantede bord»?