Midt på natta gikk elgen til angrep på bilen til Peder